Συνεργάτες

Συνεργάτες

▸ Γραφείο Aθήνας

Αστέριος Νταής

Αστέριος Νταής

Επιστημονικός Συνεργάτης

Βιοφυσικός, MSc

Όλγα Μπαρδάκου

Όλγα Μπαρδάκου

Νομική Σύμβουλος

Νομικός, LLM

Εύη Ταμπάκη

Εύη Ταμπάκη

Συνεργάτιδα

Διοικητικός, MH

▸ Γραφείο Ιωαννίνων

Βαγγέλης Αλέξης

Βαγγέλης Αλέξης

Συνεργάτης

Εκπαιδευτικός

Ελένη Κόλια

Ελένη Κόλια

Συνεργάτιδα