Eληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό

Eληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό

Τις νέες ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό, τα ανοιχτά ζητήματα και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει και υλοποιεί το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων ανέπτυξε η Υφυπουργός Μερόπη Τζούφη από το βήμα της Βουλής, κατά την κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Μορφωτικών Υποθέσεων και Ελληνισμού της Διασποράς.

Η Υφυπουργός υπογράμμισε ότι οι μεταναστευτικές ροές προς το εξωτερικό έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά από την παλαιότερη μετανάστευση και ως εκ τούτου «θα πρέπει να χρησιμοποιούμε όλους εκείνους τους τρόπους για την πολυδιάστατη παιδαγωγική υποστήριξη των μαθητών μας, με στόχο να εξασφαλίζουμε και τη διασύνδεση με την πατρίδα, αλλά, ταυτόχρονα και την ομαλή τους ένταξη στις κοινωνίες, που διαβιούν».

Ιδιαίτερη μνεία έκανε και στους Συντονιστές Εκπαίδευσης που τοποθετούνται από το ΥΠΠΕΘ και το ΥΠΕΞ, επισημαίνοντας ότι προετοιμάζεται Υπουργική Απόφαση για τη διαδικασία, τον τρόπο και τα κριτήρια που πρέπει να συσταθεί Επιτροπή Αξιολόγησής τους.

Μιλώντας για τα αντικίνητρα και τα ανοιχτά ζητήματα στην εύρεση εκπαιδευτικού προσωπικού για τη στελέχωση των δομών του εξωτερικού, η Μερόπη Τζούφη ανέφερε ενδεικτικά τη δυσκολία έκδοσης βίζα σε χώρες εκτός ΕΕ, γυναικείας εργασίας σε ορισμένες χώρες, το υψηλό κόστος διαβίωσης, τις εμπόλεμες συνθήκες που υπάρχουν σε κάποιες περιοχές, το κόστος των μετακινήσεων κλπ.

Απολογίζοντας τις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί το τελευταίο τρίμηνο, η Υφυπουργός σημείωσε ότι έχει ήδη συγκροτηθεί η Επιτροπή Επιλογής των εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό. Υπενθύμισε δε ότι με ρύθμιση που ψηφίστηκε προσφάτως, οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται διατηρούν την οργανική τους θέση.

Η Υφυπουργός στάθηκε ιδιαιτέρως και σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις υποδομές, λέγοντας πως «είναι ίσως το δυσκολότερο θέμα, για το οποίο το ελληνικό Κράτος καλείται να βρει λύσεις».

Παράλληλα, τόνισε ότι το ΥΠΠΕΘ προσπαθεί να ενισχύσει όλες τις δομές, σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και να καλύψει τις νέες ανάγκες που προκύπτουν. Ως ενδεικτικό παράδειγμα ανέφερε τη δέσμευση για την ίδρυση ελληνικού Νηπιαγωγείου στις Βρυξέλλες, κατόπιν αιτήματος της ελληνικής Κοινότητας της περιοχής.

Επίσης, σημείωσε ότι σταδιακά προχωρά η έγκριση αιτημάτων για την αναγνώριση ΤΕΓ (Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας), ενώ αναγνωρίσθηκε και η ισοτιμία του Λυκείου Αθηνά στο Βουκουρέστι, ούτως ώστε οι μαθητές/τριες να έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν με το καθεστώς των εξετάσεων των ομογενών για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Επιπλέον, εγκρίθηκαν εγκαίρως οι Μονάδες που δικαιούνται βιβλία της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2018-2019.

Όσον αφορά το άμεσο μέλλον, η Υφυπουργός επεσήμανε ότι «βρισκόμαστε σε διαδικασία χαρτογράφησης με την αρμόδια Διεύθυνση όλων αυτών των δομών και των αναγκών που υπάρχουν». Επίσης, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι σε συνεργασία με το ΙΕΠ, προγραμματίζεται η αποτίμηση της πιλοτικής εφαρμογής της δίγλωσσης εκπαίδευσης στα σχολεία της Βαυαρίας, καθώς και η διαμόρφωση ενός πλαισίου στήριξης των εδρών Νεοελληνικής Γλώσσας στα Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Τέλος, η Μερόπη Τζούφη υπογράμμισε και τη σημασία της ταχύρρυθμης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που αποσπώνται σε μονάδες του εξωτερικού, αλλά και της διηνεκούς παιδαγωγικής τους υποστήριξης.