Εκδήλωση Γενικών Αρχείων του Κράτους

Εκδήλωση Γενικών Αρχείων του Κράτους

Ένας από τους βασικούς στόχους για τα Γενικά Αρχεία του Κράτους είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης της νέας γενιάς. Παράλληλα, η θεσμική ανασυγκρότησή τους είναι απαραίτητη για την επικαιροποίηση του πλαισίου λειτουργίας #ΓΑΚ | Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Δημοσιεύτηκε από Meropi Tzoufi στις Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018

 

Ένας από τους βασικούς στόχους για τα Γενικά Αρχεία του Κράτους είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης της νέας γενιάς. Παράλληλα, η θεσμική ανασυγκρότησή τους είναι απαραίτητη για την επικαιροποίηση του πλαισίου λειτουργίας