Ειδική Αγωγή: παρεμβάσεις που χρήζουν συνέχειας

Ειδική Αγωγή: παρεμβάσεις που χρήζουν συνέχειας

Άρθρο στην Εφημερίδα Νέα Σελίδα

Η ΕΙΔΙΚΗ Αγωγή και Εκπαίδευση δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο τους μαθητές και το σχολείο. Είναι ένα πεδίο, στη βάση του οποίου αναμετριέται η κοινωνία με τον εαυτό της, τις αντιλήψεις, την κουλτούρα και τον τρόπο που ενσωματώνει ή που επιθυμεί να εντάξει όλους τους ανθρώπους χωρίς διακρίσεις. Είναι ένα πεδίο που το οργανωμένο κράτος και οι θεσμοί του πρέπει να καταβάλει συνεχείς και συγκροτημένες προσπάθειες.

ΈΝΑ ΚΑΛΑ οργανωμένο σύστημα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης είναι προς όφελος των ίδιων των μαθητών, της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και του συνόλου της κοινωνίας. Η πραγμάτωση του δεν είναι εύκολη ούτε και δεδομένη. Είναι μια δυναμική διαδικασία και στηρίζεται σε πολιτικές αποφάσεις.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε από την πρώτη στιγμή ως προτεραιότητα την στήριξη του πολύπαθου χώρου της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, με μικρές και μεγάλες παρεμβάσεις, εντός και εκτός σχολείου, ενώ προχώρησε σε δομικές μεταρρυθμίσεις για την καλύτερη οργάνωση της.

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν καθολικό δικαίωμα στην εκπαίδευση, η οποία πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες αλλά και τις δυνατότητες του καθενός παιδιού και εφήβου. Ωστόσο, η αντιμετώπιση των εκτεταμένων αυτών αναγκών απαιτεί πρωταρχικά αποτελεσματική στελέχωση των δομών και των σχολικών μονάδων.

ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΥΤΗ, όλα τα προηγούμενα χρόνια δόθηκε μια σκληρή μάχη προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των αναπληρωτών και να εξασφαλιστεί ένας μεγάλος αριθμός προσλήψεων μόνιμου προσωπικού. Κατά το τρέχον σχολικό έτος,  ο αριθμός των προσλήψεων αναπληρωτών στην Ειδική Αγωγή έφτασε τις 16.000, καλύπτοντας το σύνολο των αιτημάτων για Παράλληλη Στήριξη, εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, Σχολικούς Νοσηλευτές, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό.

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2019, έχει ήδη δρομολογηθεί η πρόσληψη 4.500 εκπαιδευτικών και εξειδικευμένου προσωπικού, σε θέσεις που σήμερα καλύπτονται από συμβάσεις ορισμένου χρόνου, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει ουσιαστικά την Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση, διασφαλίζοντας την σταθερή υποστήριξη των μαθητών. Επιπρόσθετα, προετοιμάσαμε την ίδρυση νέων σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής, τα οποία μαζί με το σύνολο όλων όσων ήδη ιδρύσαμε τα τελευταία χρόνια εξασφαλίζουν μεγαλύτερες δυνατότητες στους μαθητές μας.

ΜΕΡΙΚΑ από τα ζητήματα που υλοποιήσαμε είναι η αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών, η αναβάθμιση λειτουργίας των Τμημάτων Ένταξης, η προσαρμογή των ωρολογίων προγραμμάτων, η κάλυψη των αναγκών σε Παράλληλη Στήριξη και η έγκαιρη πρόσληψη προσωπικού. Επίσης, καθορίστηκε με σαφήνεια το καθηκοντολόγιο των σχολικών νοσηλευτών και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού, κατοχυρώθηκε το δικαίωμα της ισότιμης πρόσβασης στην ιδιωτική εκπαίδευση, προβλέποντας ρητά την απαγόρευση άρνησης εγγραφής, ενώ εξασφαλίστηκε ο απαραίτητος υποστηρικτικός εξοπλισμός (κινητικά προβλήματα, προβλήματα όρασης) και υλοποιήθηκε το έργο για την ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού, ως αποτέλεσμα συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς Πανελλήνιες Εξετάσεις, έγινε προσθήκη νοσημάτων στον Πίνακα Παθήσεων του 5%, η οποία καταρτίζεται βάση επιστημονικών κριτηρίων και εισηγήσεων, δίνοντας τη δυνατότητα σε μεγαλύτερο αριθμό μαθητών με αναπηρίες, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και χρόνια νοσήματα να συνεχίσουν τις σπουδές και την κατάρτισή τους. Στο ίδιο πλαίσιο, διασφαλίστηκε η προσβασιμότητα στα ΑΕΙ με το Ν.4485/2017, ο οποίος προβλέπει την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και διασφάλισης της πρόσβασης τόσο των φοιτητών, όσο και του προσωπικού με ειδικές ανάγκες.

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ του έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση πρέπει να αντιληφθούμε πως οι μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ανεξάρτητα από την ιδιαιτερότητα που μπορεί να διαθέτουν, είναι σημαντικό να εκπαιδεύονται όχι μόνο στις γλωσσικές δεξιότητες, όχι μόνο μέσα στην τάξη αλλά και έξω από αυτήν. Ο σεβασμός στην ατομικότητα και τη διαφορετικότητα σημαίνει συμπερίληψη με ίσους όρους στο σχολείο, στη γειτονιά και στην κοινότητα.