Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας

Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας

Άμεση ανάγκη η συγκρότηση Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας, προσαρμοσμένο στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στις βέλτιστες πολιτικές οργάνωσης των ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και στις ανάγκες του εγχώριου πληθυσμού.

Επίσης, απαραίτητη η δημιουργία ενιαίου πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα συμβάλλει στην καταγραφή αιμοδοτών, στη συλλογή-χρήση αίματος και παραγώγων και συνακόλουθα, στη σταδιακή αυτάρκεια για την κάλυψη των αναγκών.