Διαπολιτισμική εκπαίδευση

Διαπολιτισμική εκπαίδευση

Τοποθέτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας με τίτλο: «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση & άλλες διατάξεις»