Γυναικολογικός καρκίνος

Γυναικολογικός καρκίνος

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης δοκιμάζουν διπλά τις γυναίκες σε οικογενειακό, επαγγελματικό & κοινωνικό επίπεδο, ενώ η ελλιπής άσκηση, η κακή διατροφή, η εγκατάλειψη των προληπτικών ελέγχων και η μειωμένη προσβασιμότητα σε υπηρεσίες υγείας, λειτουργούν εκρηκτικά στην αύξηση των ποσοστών θνησιμότητας, ιδιαίτερα στις μεγάλες ηλικίες.