Ψυχική υγεία & Σπάνια Νοσήματα

Ψυχική υγεία & Σπάνια Νοσήματα

Τοποθέτηση στην Ολομέλεια της Βουλή επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας » Μεταρρύθμιση της διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, κέντρα εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων & πολύπλοκων νοσημάτων & άλλες διατάξεις»