Νομοσχέδιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση

Νομοσχέδιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση

Το νομοσχέδιο έχει σαν στόχο τη διασφάλιση της εκπλήρωσης της αποστολής των ΑΕΙ, την ενίσχυση της έρευνας αλλά και της απρόσκοπτης πρόσβασης στην εκπαίδευση για όλους τους πολίτες, ενώ ενσωματώνει μεγάλο μέρος των αιτημάτων της ακαδημαϊκής κοινότητας.