Μείωση του αριθμού εξεταζόμενων μαθημάτων στα ΕΠΑΛ

Μείωση του αριθμού εξεταζόμενων μαθημάτων στα ΕΠΑΛ

Μειώνεται ο αριθμός των εξεταζόμενων μαθημάτων του Επαγγελματικού Λυκείου από το σχολικό έτος 2018 – 2019, έτσι όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο που απέστειλε το ΥΠΠΕΘ στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στα ΕΠΑΛ της χώρας, στην οποία περιλαμβάνονται και αναλυτικοί πίνακες με τα χαρακτηριζόμενα ως «γραπτώς εξεταζόμενα» και «μη εξεταζόμενα» μαθήματα κατά τις τελικές γραπτές Προαγωγικές, Απολυτήριες και Πτυχιακές εξετάσεις.

Η εγκύκλιος αναλυτικά